Impressie_zuidrand_small.jpg

ZUIDRAND GOIRLE - een unieke woonomgeving in wording!

Stoer wonen tussen de monumentale delen van de fabrieken van Van Puijenbroek (HaVeP) en Van Besouw. Of juist rustig in het groen van de tuin van Huize Anna, maar altijd op de grens van dorp en landschap en met de Nieuwe Leij als markering. Dat wordt de Zuidrand Goirle; de mooiste plek van Goirle, tussen de Kerkstraat-Bergstraat en de Nieuwe Leij!

De Zuidrand Goirle ontwikkelt zich met de tijdstroom mee. Met respect voor het verleden komen wonen, werken, ontspanning en natuur hier samen in een prachtig nieuw evenwicht. Een plezier om te wonen, een aanwinst voor Goirle!

Planning
Op deze website leest u alle informatie die momenteel beschikbaar is.
Wilt u een nieuwsbrief ontvangen zodra er nieuws is? Schrijf u dan hier in.

Visiedocument
Lees hier het visiedocument.


De Zuidrand staat voor rust en ruimte

Kenmerkend voor de Zuidrand is de rust en ruimte. Met een gedegen onderbouwing dankzij de samenhangende visie, zal de Zuidrand zich stap voor stap ontwikkelen. Telkens als een afgerond geheel en telkens met een open oog voor de actuele vraag van de woningmarkt.

Er komen huur- en koopwoningen waarbij keuze is uit grote vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, rijwoningen en appartementen. De variatie in typen is groot, ook in prijsklasse is veel keuze. Wie wonen en werken of wonen en zorg wil combineren, vindt in de Zuidrand diverse mogelijkheden. De natuurlijke overgangen tussen landschap en bebouwing maken de Zuidrand groen en aantrekkelijk om te wonen.

Schets van de proefverkaveling van 'Zuidrand Goirle'

Schets van de proefverkaveling van 'Zuidrand Goirle'.


Een zorgvuldige aanpak

De aanpak van de Zuidrand voorziet in herstel van oude natuurwaarden zoals de oude molenwiel. De loop van de Nieuwe Leij vormt de groenblauwe grens. Ook de monumentale delen van de fabrieken blijven behouden. Zij vertegenwoordigen de cultuurhistorie van Goirle en krijgen een passende nieuwe bestemming.

Voor elk fabrieksterrein zijn vier fasen vastgesteld. Iedere nieuwe fase vormt een samenhangend geheel en krijgt een eigen identiteit met passende woningbouw. De omvang van het aantal woningen en de soort woningen verschilt per fase.

Impressie Fabrieksstraat.


De uitvoerende partijen

De Zuidrand is een bijzonder gebied met veel kansen. De gemeente Goirle heeft daarom vier partijen verzocht een stedenbouwkundige en landschappelijke visie op te stellen.

De vier partijen zijn:
• Leystromen
• Nederlandse Bouw Unie
• VP Exploitatie/PS Vastgoedconcepten
• Zorgorganisatie Thebe

De toekomstvisie laat de mogelijkheden zien om de Zuidrand te ontwikkelen tot een aantrekkelijk gebied om te wonen, werken, zorgen en ontspannen. Tegelijkertijd gaat de ontwikkeling een stevige impuls aan Goirle geven. Voor het opstellen van deze visie werkten de partijen samen met de gemeente Goirle. 

Daarnaast droegen Het Brabants Landschap, de provincie Noord-Brabant en waterschap De Dommel hun kennis bij; onder meer vanwege de landschappelijke en ecologische ontwikkelingen in het beekdal van de Leij.