picjumbo.com_HNCK4433.jpg

NIEUWS


21 / 02 / 18

Het is onze missie om, de nu nog industriële Zuidrand van Goirle, om te vormen tot een prachtig woon-, natuur en recreatie gebied met  een mix van verschillende woningtypes en appartementen, zowel in de koop- als huursector.

Met een groot team van mensen en instanties werken wij er hard aan om dit plan te verwezenlijken. Omdat wij alle zorgvuldigheid betrachten bij de uitwerking en invulling van de plannen, hebben de voorbereiding en de bijbehorende onderzoeken meer tijd gekost dan verwacht. Zo is er uitvoerig onderzoek gedaan naar het cultuurhistorisch erfgoed en de mogelijkheid om (delen hiervan) in te passen in de plannen. Daarnaast is de integrale planvorming voor de aanleg van de groen-blauwe zone in de Zuidrand van Goirle in samenspraak met alle stakeholders verder uitgewerkt.

Voor de deellocaties Van Besouw en Van Puijenbroek zijn deze onderzoeken verwerkt in concept stedenbouwkundige plannen. Op 7 februari jl. hebben Nederlandse Bouw Unie en VP Exploitatie, ontwikkelaars van resp. de deellocaties Van Besouw en Van Puijenbroek een informatieavond georganiseerd voor de omwonenden en is de stedenbouwkundige invulling van de eerste fasen van de herontwikkeling van de Zuidrand gepresenteerd. De avond vond plaats in de kapel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw in Goirle.

20180207 Zuidrand.jpg

Op 19 februari jl. is een thema avond georganiseerd om de leden van de gemeenteraad, het college, de commissie Ruimte, Stichting Steengoed en Stichting Biodiversiteit te informeren over de laatste stand van zaken van de ontwikkeling van de Zuidrand.

20180219 Zuidrand.jpg

De downloads van de presentaties voor de verschillende deellocaties zijn terug te vinden onder het menu deellocaties.

Het traject ziet er nu als volgt uit: in de eerste helft van 2018 worden de concept stedenbouwkundige plannen verder verfijnd. Naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure medio 2018 gestart worden. Vervolgens kunnen we u in de tweede helft van 2018 concrete informatie geven over bijvoorbeeld woningtypen en prijzen. De start van de realisatie staat gepland in 2019.

Tot zover de stand van zaken voor nu, zodra er nieuws kunt u dit teruglezen op deze website. Het is ook mogelijk het nieuws per mail te ontvangen, schrijf u daarvoor hier in

Met vriendelijke groet,
Team Zuidrand Goirle